27/2020

Príručka k diagnostickým kritériám z DSM-5®

článok prečítaný 1323 x

Autor: Prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc.

Knihy Vydavateľstva-F sa orientujú na vydávanie odbor-nej literatúry z psychiatrie, psychoterapie a psychosoma-tiky. Sú určené nielen odborní-kom, ale niektoré tituly aj špe-ciálne pacientom a ich príbuz-ným a priateľom.

Viaceré knihy z Vydava-teľstva-F sú prvé svojho druhu preložené do slovenčiny - napr. Učebnica psychiatrie (E. a M. Bleuler), Detská a doras-tová psychiatria (Dulcan, Mar-tini), Geriatrická psychiatria (Spar et al.), ale aj základné psychoterapeutické diela od Dührssenovej, Argelandera, ktoré sú v nemeckom rečovom okruhu považované za povinnú literatúru pre psychodyna-micky orientovaných psychoterapeutov.

Najnovšie vychádza slovenské vydanie nových diagnos-tických kritérií psychických porúch a súvisiacich faktorov podľa APA. Zmeny vo vymedzení porúch, ich špecifikovaní a zaradenie nových kategórií súvisia s výsledkami nových výskumov v oblasti duševného zdravia. V Príručke sa pri každej poruche uvádza aj zodpovedajúci kód podľa Medzi-národnej klasifikácie chorôb a príbuzných zdravotných prob-lémov (MKCH).

Súčasťou knihy Príručka k diagnostickým kritériám z DSM-5® sú aj príslušné kódy Medzinárodnej klasifikácie chorôb a príbuzných zdravotných problémov (MKCH).

Najnovšiu knihu si možno objednať – dokonca so zľavou - aj cez internet na webovej stránke Vydavateľstva-F.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 0/5 (0)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie