27/2020

Astma bronchiale ako psychosomatické ochorenie v kontexte osobnostnej štruktúry a vzťahovej väzby

článok prečítaný 5053 x

Autor: Dominika Šebestová, Natália Kaščáková

Podľa psychosomatickej medicíny i podľa psychodynamicky orientovaných autorov nemožno pochybovať o tom, že astma bronchiale je jedno z najtypickejších psychosomatických ochorení, kde vplyv psychologických a psychosociálnych faktorov nemožno opomenúť. Hlavným cieľom nášho výskumu je objasniť problematiku osobnostnej štruktúry a vzťahového správania u astmatikov ako možných aspektov spolupodieľajúcich sa pri vývine astmatického ochorenia. Takisto sme si dali za cieľ zistiť, či sú astmatickí pacienti skutočne viac úzkostliví ako normálna populácia. Výskum sme robili pomocou troch dotazníkových metód: Dotazník 16PF, ECR-R a STAI. Výskumu sa zúčastnilo celkom 76 probandov, z toho 38 astmatických pacientov zo Slovenska, ktorí boli v čase testovania hospitalizovaní v sanatóriu respiračných chorôb. Zvyšok skúmanej vzorky tvorila kontrolná skupina. Zistili sme, že neistý typ pripútania sa vyskytuje u astmatických pacientov omnoho častejšie ako v normálnej populácii, a zároveň sme u nich zistili významné zastúpenie dištancovaného typu pripútania. Okrem iných rozdielov v osobnostných faktoroch upozorňujeme na istú citovú plochosť v prežívaní astmatikov, hovoríme teda o alexitýmii. Zvýšená úzkostlivosť sa u astmatických pacientov v našom výskume nepreukázala. Výsledky výskumu poukazujú na potrebu dôslednejšieho zavedenia psychoterapie do liečby tohto ochorenia.

Kľúčové slová: astma, psychosomatické ochorenie, vzťahová väzba, osobnosť, alexitýmia

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 3/5 (7)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie