27/2020

Snové emócie a snové obsahy v kontexte vzťahovej väzby

článok prečítaný 2114 x

Autor: Dušan Fábik

Súhrn

Cieľom práce bolo zistiť a opísať charakteristiky organizácie snívania v kontexte vzťahového správania. Výskumu sa zúčastnilo 55 respondentov z Bratislavského kraja, z čoho bolo 32 žien a 23 mužov. Vzorku tvorili mladí dospelí vo veku od 25 do 36 rokov. Použité metódy boli štandardizovaný Dotazník vzťahu (Relationship Questionnaire) a neštandardizovaný Snový záznamník. Štatisticky boli výsledky spracované deskriptívnou štatistikou a Kruskal-Wallisovou analýzou rozptylu. Dáta boli aplikované a vyhodnocované pomocou programu IBM SPSS 20.0. Práca potvrdila dopad vzťahového štýlu v dospelosti na snové emócie a snové obsahy.

Kľúčové slová: vzťahová väzba, snové obsahy, snové emócie

 

Summary

In study I set out to investigate and characterize the structure of dreaming in the context of attachment behavior. Research group consisted of fifty-five participants all of whom reside in Bratislava region. They were thirty-two women and twenty-three men varying in age from twenty-five to thirty-six years old. I used a standardized Relationship Questionnaire and a not standardized dream recorder. The gathered data was evaluated through descriptive statistics and Kruskal-Wallis Test, and applied using computer programs IBM SPSS20.0. The results of my study confirm the extent of the impact attachment style in adults has on dream emotions and dream contents.

Key words: attachment, dream contents, dream emotions

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 4/5 (5)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie