27/2020

Premorbidná osobnosť a afektívne poruchy

článok prečítaný 2816 x

Autor: T. Matejčíková, T. Čaplová

 

Cieľom práce bolo v súbore 182 pacientov s diagnózou bipolárnej afektívnej poruchy (F31.3-4 podľa MKCH-10) a periodickej depresívnej poruchy (F33.0-2) zistiť výskyt porúch osobnosti a ich typ. Sledoval sa vek, pohlavie, hlavná a pridružená diagnóza (podľa prepúšťacej správy), záver psychodiagnostického vyšetrenia so zameraním na osobnosť.

Poruchy osobnosti sa našli v 15,4% súboru, pričom najčastejšie sa vyskytovali histriónska (7,1%) a anxiózna porucha osobnosti (3,3%). Výsledky práce nepotvrdili štatisticky významnú väzbu špecifickej poruchy osobnosti v komorbidnom vzťahu s afektívnou poruchou endogénneho charakteru. Potvrdili, že sa premorbidnej osobnosti pacientov s depresívnymi poruchami v zdravotnej dokumentácii (psychiatrické chorobopisy) nevenuje dostatočná pozornosť (tab. 3, lit. 18).

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 2/5 (10)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie