27/2020

Efektivita liečby ADHD neurofeedbackom

článok prečítaný 3096 x

Autor: Miloš Šlepecký, Miroslav Novotný, Jan Haase

 

EEG biofeedback patrí medzi neurofeedbackové metódy rovnako ako hematoencefalický feedback (HEG), biofeedback pomalých kôrových potenciálov (SCPT), biofeedback nezávislých komponentov (ICoN), biofeedback ERP evokovaných potenciálov (Event Related Potentials biofeedback), či Loreta Biofeedback. Najčastejšou a najlepšie validizovanou indikáciou EEG biofeedbacku sú poruchy pozornosti u detí (ADHD/ADD). Tu je efektivita metódy už preukázaná na najvyššom stupni 5 (účinná a špecifická). Farmakologická liečba poruchy ADHD/ADD sa historicky stala jedinou efektívnou intervenciou pre zmiernenie hlavných symptómov tohto stavu. Existuje však asi 25% nonrespondentov na liečbu psychofarmakami. Týmto deťom je treba ponúknuť iné biologické prístupy k terapii tak závažnej poruchy, pretože iba pedagogicko-psychologickými intervenciami nie je porucha zvládnuteľná.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 4/5 (4)
 

Diskusia ku článku

Vyhľadávanie