27/2020

Primárna triáda v rodinnej terapii

článok prečítaný 1708 x

Autor: Hana Ščibranyová, Nadežda

 

Problematika vzťahov medzi rodičmi a deťmi je frekventovaná téma, ktorej sa okrem psychoterapie venujú aj iné vedné disciplíny. Psychoterapia sa opiera o veľké množstvo prác autorov, ktorí sa zväčša zhodujú na tom, že kvalita vzájomných vzťahov medzi rodičmi a deťmi spolurozhoduje o duševnom zdraví jedinca v dospelosti. Rodinná terapia zdôrazňuje o i. aj časovo chronologickú vývinovú dimenziu účinkov tohto vplyvu, keď tieto vzťahy následne vplývajú na život každého jednotlivca v jeho nukleárnej – primárnej rodinnej jednotke, ako aj v rodinách, ktoré sa vytvárajú po tom, ako si odrastené deti kreujú vlastné rodiny v roli rodičov. Z tejto zaujímavej a rozmanitej témy o rodinnom systéme vyberáme problematiku fyzického a emocionálneho začlenenia alebo vyčlenenia človeka a dopadu procesov inklúzie a exklúzie vo vzťahoch na intrapsychické či interaktívne prežívanie dieťaťa i dospelého v základnej trojici matka – otec a dieťa, ako aj možnosti využitia týchto poznatkov v aktuálnej psychoterapeutickej praxi.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 0/5 (0)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie