27/2020

Psychotraumatológia a vzťahová väzba: Ako uniesť dobré pocity

článok prečítaný 2031 x

Autor: Katarína Karaszová

 

Práca vychádza zo seminára „Learning to feel good“ Andrew Leedsa, ktorý sa konal pod záštitou Európskeho psychotraumatologického inštitútu v Hildene (SRN) v roku 2009. Ide o integráciu teórie adaptívneho spracovávania informácií a teórie vzťahovej väzby v kontexte psychotraumatológie. Poukazuje na špecifickú vulnerabilitu klientov s PTSP, s komorbiditou z klastra C a s dištancovanou neistou vzťahovou väzbou na jej korene a navrhuje modifikáciu terapeutického prístupu k tejto skupine klientov. Na základe klinických skúseností sa ukazuje, že pri terapii týchto klientov treba najprv venovať pozornosť budovaniu tolerancie pozitívnych afektov pomocou protokolu PAT (positive affect tolerance) A. Leedsa. Až keď sa zlepší kapacita klientov prežívať zdieľaný pozitívny afekt a zúžitkovať pozitívnu interpersonálnu skúsenosť, možno u nich využiť klasické psychotraumatologické postupy, ako budovanie tolerancie negatívnych afektov, inštaláciu zdrojov a prejsť k spracovávaniu traumy pomocou EMDR.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 0/5 (0)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie