27/2020

Teoretické a etické dilemy psychoterapeutickej práce s deťmi a adolescentmi

článok prečítaný 1642 x

Autor: Vladimír Hambálek

 

Zámerom príspevku je zamyslieť sa nad vybranými dilemami psychoterapeutickej práce s deťmi a adolescentmi. Špecificky sa budeme venovať praktickým dilemám, ktoré vyplývajú z vývinových špecifík detí a adolescentov, dilemám, ktoré vyplývajú z terapeutického procesu, ktorý je kombináciou intervencií na rôznych systémových úrovniach a etickým dilemám poradenskej, resp. psychoterapeutickej práce s dieťaťom/adolescentom. Našim cieľom nie je predstaviť rôznorodé riešenia ponúknutých otázok, príspevok má za cieľ skôr otvoriť diskusiu k danej téme. Riešenie týchto otázok ostáva v kompetenciách relevantných inštitúcií, resp. organizácii, ktoré s deťmi psychoterapeuticky pracujú a psychoterapeutov samotných.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 0/5 (0)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie