27/2020

Názory poslucháčov niektorých vysokých škôl na predsudky voči osobám s psychickými poruchami

článok prečítaný 1805 x

Autor: Tatiana Čaplová, Dana Krajčovičová, Ivan André

 

Osoby trpiace na psychickú poruchu sú verejnosťou posudzované na základe predsudkov a stereotypu. Autori zisťovali názory poslucháčov Lekárskej fakulty UK, Filozofickej fakulty UK a Akadémie policajného zboru v Bratislave na 10 predsudkov, ktoré boli v marci 2010 zverejnené na plagáte Ligy za duševné zdravie. Poslucháči sa vyjadrovali písomne (možnosti súhlasím, nesúhlasím, neviem) a na záver písomne odpovedali na otázku „Vyhľadali by ste v prípade psychických ťažkostí pomoc psychiatra?“ Z výsledkov vyplýva, že študenti FiF UK (48 študentov IV. ročníka) v porovnaní so študentmi LF UK (54 študentov IV. ročníka) častejšie vyjadrili nesúhlas s predsudkami a väčší počet z nich by v prípade psychických ťažkostí vyhľadal pomoc psychiatra.

Kľúčové slová: predsudok, stereotyp, názor študentov vysokých škôl, pomoc psychiatra

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 0/5 (0)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie