27/2020

Vplyv rodu a rodových stereotypov na terapeutickú/poradenskú situáciu – výsledky kvalitatívneho výskumu

článok prečítaný 1956 x

Autor: Andrej Kuruc, Hana Smitková

Súhrn Článok sa venuje výsledkom získaným z kvalitatívnej časti výskumu venovanému vplyvu rodových stereotypov na prácu skúsených slovenských terapeutov. V nej sme sa snažili zachytiť, ako terapeuti pracujú so svojimi klientmi, aké sú ich názory na to, kde vznikajú problémy klientov, či majú nejaké predsudky vo vzťahu k nim, či vnímajú rozdiely medzi ženami a mužmi a ako to môže ovplyvňovať terapeutický proces. Cieľom bolo tiež zistiť, či respondenti poznajú rodové stereotypy, alebo absolvovali na ne zamerané vzdelávanie. Analýza 5 pološtrukturovaných rozhovorov ukázala výskyt rodovej predpojatosti v niektorých témach a nedostatky v odbornej príprave týkajúcej sa rodových predsudkov.

Kľúčové slová: rodové stereotypy, psychoterapia, psychologické poradenstvo

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 5/5 (1)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie