27/2020

Vybrané aspekty interakcie a vzájomný vplyv medzi starým rodičom a vnukom

článok prečítaný 1898 x

Autor: Peter Tavel

 

Súčasný výskum zaoberajúci sa vzťahmi medzi generáciami ukazuje, že starí rodičia majú na vnúčatá vplyv. Starí rodičia vplývajú na vnúča priamo i nepriamo. Priamo to môže to byť vo forme dávania rád alebo rôzneho učenia. Kontakt so starým rodičom tiež formuje jeho psychosociálne faktory, identitu a chápanie hodnôt. Starí rodičia spájajú rodinnú minulosť a budúcnosť, čím dávajú vnúčaťu pocit kontinuity vlastného života. Nepriamy vplyv je napríklad v tom, že môže byť dôležitým faktorom pri zmierovaní pri nezhodách vnúčaťa s rodičom. Starý rodič je dôležitou súčasťou sociálneho sveta vnúčaťa. Vo vzťahu medzi starým rodičom a vnúčaťom existujú pohlavné rozdiely a rozdiely medzi kultúrami. Vzťah ovplyvňuje intenzita kontaktu. Špecifickou je pozícia starého rodiča pri absencii jedného z rodičov.

Kľúčové slová: starý rodič, vnúča, psychosociálne faktory, identita, hodnoty, rodové rozdiely

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 5/5 (7)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie