27/2020

Homo hospitalisatus – ako ovplyvňuje systém zdravotníctva vznik tzv. roly pacienta

článok prečítaný 1743 x

Autor: Petra Scheberová

 

Článok opisuje vznik tzv. roly pacienta, ktorá vzniká následkom zvýrazneného vnímania, prežívania a správania sa človeka ako pacienta. Vznik tejto roly závisí rovnako od osobnostných charakteristík a špecifík situácie konkrétneho človeka, ako aj od správania zdravotného personálu voči pacientovi a od systému zdravotníctva ako takého. Na konkrétnych príkladoch ukazuje niektoré problémové oblasti správania sa a komunikácie zdravotníckeho personálu voči pacientovi, ktoré napomáhajú vzniku „roly pacienta“.

Kľúčové slová: hospitalizovaný pacient, rola pacienta, syndróm vyhorenia, vzťah zdravotnícky pracovník – pacient, intimita pacienta, fenomén „veľká vizita“, fenomén „neviditeľný pacient“

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 3/5 (4)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie