27/2020

Cesta zo závislosti – pohľad do psychoterapeutického denníka (prípadová štúdia)

článok prečítaný 2024 x

Autor: Zuzana Žarnay

Nasledujúca kazuistika prezentuje priebeh trojmesačnej protialkoholickej liečby 35-ročného klienta. Kazuis-tika je založená na jeho denníkových zápisoch. Je podrobnou deskripciou klientovej cesty k postupnému po-rozumeniu svojej závislosti a k abstinencii a tiež obrazom toho, ako sa mení jeho prežívanie. Poukazuje na to, že denník sa môže stať nielen cenným nástrojom pre klienta, ale rovnako nápomocný aj pre psychoterapeuta. Pomáha mu lepšie porozumieť jeho životnej skúsenosti a tiež prispôsobiť terapiu jeho potrebám.

Kľúčové slová: na mieru šitá psychoterapia, denník, protialkoholická liečba, prípadová štúdia.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 5/5 (1)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie