27/2020

Traumatizácia v detstve a zdravie v dospelosti

článok prečítaný 4350 x

Autor: Natália Kaščáková, Hana Bednaříková, Alena Dobrotková, Martina Petríková, Jozef Hašto, Peter Tavel

Súhrn

Traumatizácia v detstve môže súvisieť s rozvinutím neistých foriem vzťahovej väzby, ktoré sa považujú za ri-zikové faktory pre rôzne ochorenia. V našom príspevku uvádzame výskyt retrospektívne udávanej traumati-zácie v detstve u reprezentatívnej vzorky obyvateľov SR (n = 1018, priemerný vek 46,24 rokov, 48,7 % mužov). Poukazujeme na súvislosti so vzťahovým štýlom správania a so zdravím v dospelosti. Naše zistenia z reprezen-tatívnej vzorky svedčia pre súvislosti medzi ranými skúsenosťami v detstve a psychickým a somatickým zdra-vím v dospelosti. Rozsah problematiky traumatizácie a neistých štýlov vzťahového správania v bežnej populácii je výzvou pre utváranie preventívnych programov a terapeutických postupov v klinickej praxi.

Kľúčové slová: traumatizácia v detstve, vzťahová väzba, vzťahové štýly, zdravie v dospelosti.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 5/5 (17)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie