27/2020

Mnohorakosť bezpečia v psychoterapii: čo vlastne tento centrálny terapeutický fenomén znamená? I. časť

článok prečítaný 1300 x

Autor: Martin Podolan

Súhrn

Dôležitosť bezpečia v psychoterapii je jednou z mála oblastí, v ktorej prevláda konsenzus: bezpečie je sine qua non psychoterapie, pretože má dôležitý vplyv nielen na zdravý vývoj a psychiku človeka, ale i na účinnosť psychoterapie. Bez prežívania bezpečia v psychoterapii si vieme pracovné spojenectvo, zmiernenie utrpenia a zmeny v psychike pacienta len ťažko predstaviť. Je preto prekvapujúce, že význam a definícia bezpečia si v psychoterapeutickej literatúre dosiaľ nevyslúžili systematickú pozornosť. Táto práca hĺbkovo analyzuje pojem bezpečia s cieľom dosiahnutia vyššej miery systematizácie, integrácie a chápania tohto mimoriadne dôležitého ak nie najdôležitejšieho konceptu v psychoterapii a iných pomáhajúcich profesiách. Analyzuje bezpečie z lingvistickej a etymologickej perspektívy v kontexte psychoterapeutickej literatúry. Dôležitým zistením je, že bezpečie je mimoriadne pervazívny, komplexný a heterogénny fenomén, ktorý má mnohoraké definície, zdroje a funkcie. Ukazuje sa, že sa môže jednať o pozitívne aj negatívne a/alebo aktívne či pasívne bezpečie. Nie je iba absenciou hrozby a je neoddeliteľne prepojené s inými dôležitými konceptmi psychoterapie. V závislosti od situácie alebo perspektívy môže mať, alebo nadobudnúť podobu spásy, ochrany, obranného mechanizmu, zdravia, dôvery, pokoja, pohody, prežitia, istoty, celistvosti, lásky, blízkosti, slobody, spokojnosti, alebo mnohých iných kľúčových oblastí života. Zároveň môže byť s týmito dôležitými oblasťami života v rôznych (pozitívnych i negatívnych) koreláciách, ktoré sú v práci identifikované a analyzované.

Kľúčové slová: bezpečie, psychoterapia, nebezpečie, hrozba, obrana, starostlivosť.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 5/5 (5)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie