27/2020

Sen, jeho význam a aktuálny výskum

článok prečítaný 1181 x

Autor: Dušan Fábik

Súhrn

Autor zo psychoterapeutického hľadiska analyzuje tézu považujúcu sen za mnohovýznamový konštrukt. Predkladá poznatky súčasnej teórie snívania a popisuje význam základných komponentov v procese snívania, t.j. snových emócií a snových obsahov (symbolov), na podklade ktorých dochádza záveru, že každý sen má jeden psychologický význam pre snívajúceho. Práca obsahuje aj ukážku, kde sú implementované predložené poznatky, preukazujúce rovnaký záver. V ďalších častiach publikácie autor kriticky zhodnocuje domnienky, z ktorých psychoterapeuti dedukujú, že každý sen môže mať viac významov, resp. viac správnych interpretácií. Opísaný je najmä súhlas klienta pri akceptovaní rôznych interpretácií a fenomén zhustenia, pre ktorý nie sú exaktné výskumné dôkazy.

Kľúčové slová: výklad snov, psychoterapeutické prístupy, snové emócie.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 5/5 (16)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie