27/2020

Pacientka s konverznou poruchou motoriky – aplikácia OPD v kazuistike

článok prečítaný 2561 x

Autor: Martin Chylík

Na kauzistike dokumentujeme užitočnosť OPD systému – tzv. Operacionálnej psychodynamickej diagnózy. Bola skonštruovaná v období 1992–1996 v SRN v spolupráci odborníkov z 10 univerzít so psychoanalytickou orientáciou. Operacionálny v tomto systéme znamená, že sa zameriava na správanie počas 1. interview, a toto správanie sa dáva do škál s vypracovaním presnej diagnózy. Hodnotenie pacienta sa uskutočňuje na 5 osiach:

1. zážitok choroby a podmienky liečby, 
2. vzťahové vzorce, 
3. centrálne nevedomé konflikty, 
4. štruktúra osobnosti, 
5. psychodiagnostika.

Cieľom tohto príspevku nie je zaoberať sa podrobne metodikou, no pokúsime sa ilustrovať tie faktory, ktoré boli u pacientky zvýraznené v jednotlivých osiach a mohli mať determinujúci vplyv na efekt terapie.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 4/5 (3)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie