27/2020

Vyšetrenie agresivity u páchateľov domáceho násilia ako východisko pre penitenciárnu intervenciu

článok prečítaný 2720 x

Autor: Juraj Banský, Anton Heretik

Východiská: Autori v práci poukazujú na premenné v pozadí agresívneho správania – špecificky u páchateľa domáceho násilia – vzhľadom na možnosti ich identifikácie a dizajn intervencií potrebných na ich korekciu.

Cieľ: Ilustrácia rozdielov v motivácii agresívneho správania.

Metodika: Rozdiely sa opisujú v kazuistikách 38-ročného a 44-ročného muža, ktorí sú formálne stíhaní pre domáce násilie.

Výsledky: Vyšetrenia poukazujú sa dva rozdielne typy procesov a súborov osobnostných dispozícií v pozadí agresívneho správania.

Záver: Účinná korekcia nežiaducich agresívnych prejavov v partnerskom vzťahu predpokladá diferencované zohľadnenie premenných v pozadí správania agresora. Človek má ako sociálna bytosť vyvinutý dôležitý prosociálny komunikačný mechanizmus, ktorého funkciu nazývame empatia a ktorý je viazaný na komplexnú integráciu informácií a na bohatú neuronálnu sieť. Uvedený je prehľad tohto empatického okruhu a s ním súvisiace filozofické a klinické konotácie.

Kľúčové slová: agresia, domáce násilie, vyšetrenie agresivity

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 5/5 (6)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie