27/2020

Hippokrates, Paracelsus a úvahy o etike v súčasnej medicíne

článok prečítaný 1315 x

Autor: Michal Patarák, Diana Pataráková

Súhrn

Hippokratova prísaha ja najslávnejšia a najviac komentovaná časť Corpus Hippocraticum, obsahujúca jadro lekárskej deontológie, ku ktorej dnes pristupujeme značne relativisticky alebo prinajmenšom revizionisticky. Nie je jasné, či vôbec niekedy existovalo optimálne etické nastavenie medicíny, ktoré by bolo rešpektované všetkými. Kontrasty a súvislosti medzi antickou či stredovekou lekárskou etikou a súčasnou etikou lekára môžu generovať množstvo zaujímavých podnetov a úvah. V článku vyjadrujeme presvedčenie o tom, že dnešných lekárov spája s ich starovekými a stredovekými kolegami oveľa viac než sú obvykle ochotní pripustiť.

Kľúčové slová: deontológia, etika, Hippokrates, Hipokratova prísaha, intuícia, Paracelsus, utilitarizmus.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 5/5 (14)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie