27/2020

Medicína a štatistika (3)

článok prečítaný 1495 x

Autor: Peter Minárik

Súhrn

Počet potrebných odliečiť (angl. Number Needed To Treat (NNT)) je miera opisujúca účinnosť daného postupu v medicíne. NNT je priemerný počet pacientov, ktorých treba liečiť istý časový úsek, aby sa dosiahol jeden požadovaný alebo negatívny výstup. Ide o prevrátenú hodnotu rozdielu absolútnych rizík. V prípade nežiaducich/ negatívnych účinkov je výsledná hodnota označovaná ako počet potrebných odliečiť aby došlo k poškodeniu (angl. Number Needed to Harm (NNH)). Čím je nižšia hodnota NNT, tým je účinnejší daný postup. NNT je intuitívna a jednoduchá cesta ako stanoviť pravdepodobnosť, že liečba alebo liek pomôžu danému pacientovi.

Kľúčové slová: štatistika, počet pacientov potrebných odliečiť, počet potrebných odliečiť aby dolo k poškode-niu, rozdiel absolútnych rizík.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 5/5 (2)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie