27/2020

Autogénny tréning

článok prečítaný 1251 x

Autor: Jozef Hašto

V médiách, ale aj v klinickej praxi sa občas stretávame s označením „autogénny tréning“ aj pri metódach, ktoré nie sú autogénnym tréningom, ale heterosugestívnou relaxáciou, niekedy dokonca reprodukovanou z audionahrávky. Schultz ale vyvinul autogénny tréning práve kvôli tomu, aby sa obišla heterosugescia. Štúdie účinnosti správnej metodiky potvr-dzujú zvýšenie pocitu sebaúčinnosti, významného faktora du-ševného zdravia. V súvislosti s týmito kontextami sa mi zdá vhodné v stručnosti načrtnúť chápanie autogénneho tréningu ako ho koncipoval J.H. Schultz a našiel preň presné označe-nie, ktoré by sme snáď mohli do slovenčiny preložiť ako „se-bou utvárané, resp. sebautvárajúce systematické cvičenie“.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 4/5 (5)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie