27/2020

Aktuální problematika užívání návykových látek v České republice

článok prečítaný 2278 x

Autor: Hamplová Lidmila, Kotrbová Kvetoslava, Kotrba František

Užívání návykových látek je v České republice dlouhodobým závažným zdravotně společenským problémem. I přes dobře propracovanou národní strategii protidrogové politiky a vysoké finanční prostředky věnované na její naplňování se nedaří situaci v drogové oblasti v ČR zlepšovat. V roce 2010 byl v ČR odhadovaný počet problémových uživatelů drog – střední odhad - 39200 osob a výdaje z veřejných rozpočtů na protidrogovou politiku v roce 2010 dosáhly celkové částky 627,4 miliónů Kč. Na financování protidrogové politiky se státní rozpočet podílel 59,2 % a rozpočty obcí a krajů činily přibližně 40 %. Článek analyzuje silné a slabé stránky plnění národní strategie protidrogové politiky a pozitivní a negativní trendy v drogové oblasti v České republice.

Klíčová slova: drogová závislost, návykové látky, protidrogová politika, infekční nemoci (HIV, VHB, VHC), alkohol, kouření

 

Abuse of addictive substances represents a serious long-term health and social problem in the Czech Republic. Despite a well-designed national strategy of anti-drug policy and significant funds dedicated towards its fulfillment, no significant lasting improvement in this area has been achieved. In 2010, the median estimate of problematic drug users stood at 39.200, while anti-drug policy public funding expenditures reached CZK 627.4 million. The government’s share represented 59.2 % of these expenditures, with approx. 40 % provided from the budgets of municipalities and regions. The article analyses the strong and weak aspects of the fulfillment of the national strategy of anti-drug policy and the positive and negative trends in the field of drug abuse in the Czech Republic.

Key words: drug addiction, addictive substances, anti-drug policy, infectious diseases (HIV, VHB, VHC), alcohol, smoking

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 5/5 (8)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie