27/2020

Keď je hanba zradcom človeka - fenomenologický prístup

článok prečítaný 2207 x

Autor: Romana Krasulová

Hanba je spolu s vinou nástrojom sociálnej kontroly danej spoločnosti. Hanba je vo vývine človeka skôr, ako vina. Hanba sa spája s bytím, s pocitom vlastnej hodnoty, a následne s opustením, vyvrhnutím, osamotenosťou, vina je spojená s konaním človeka, následne s trestom a odčiňovaním.

Primárne je hanba metódou kontroly a výchovy detí. Vzniká vtedy, keď sa dieťa bráni prijatiu hodnôt, presvedčení a foriem správania, ktoré mu rodičia chcú nanútiť, a keď je podpora/láska poskytovaná selektívne (podmienečne). Toto sa deje už v druhom roku života, teda v čase, keď dieťa veľmi potrebuje milujúce prostredie a podporu pre emočné prežitie. Keďže dieťa veľmi potrebuje dať nejaký význam týmto udalostiam, tak mu vychádza, že niečo nie je v poriadku s tým, aké je a kto je (Lynn Jacobs)...

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 5/5 (1)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie