27/2020

Trazodon: prehľad aktuálnej literatúry (2009-2012)

článok prečítaný 2340 x

Autor: Dóci Ivan

V posledných rokoch sme svedkami veľkého záujmu výskumníkov z celého sveta o trazodon. V svetovej literatúre bolo publikovaných niekoľko desiatok odborných a vedeckých článkov o trazodone, ktoré sa zaoberajú najmä ďalšími možnosťami jeho využitia. Okrem už známych indikácií (liečba depresie, hyposomnie, ovplyvňovanie funkčných sexuálnych porúch) sa skúmajú možnosti využitia trazodonu na liečbu bulímie, závislosti od benzodiazepínov a alkoholu, na ovplyvnenie degeneratívnych ochorení centrálneho nervového systému (poruchy správania pri demencii a iných organických poruchách), na ovplyvnenie bolesti pri chronických telesných ochoreniach, diabetickej neuropatii, fibromyalgii. Tento prehľadový článok prináša prehľad odbornej literatúry o trazodone z rokov 2009-2012.

Kľúčové slová: trazodon, antidepresívum, depresia, úzkosť, insomnia, sexuálne dysfunkcie, bolesť.

 

In recent years we have seen great interest from researchers around the world on trazodone. In the world literature has been published dozens of professional and scientific articles on trazodone, dealing in particular with the use of trazodone. In addition to the known indications (treatment of depression, insomnia, sexual dysfunction) explores the possibilities of using trazodone to treat bulimia, addiction to the benzodiazepines and alcohol, the influence of degenerative diseases of the central nervous system (behavioral disorders in dementia and other organic disorders), to influence pain in chronic physical diseases, diabetic neuropathy, fibromyalgia. This review provides an overview of scientific literature on trazodone in 2009-2012.

Key words: trazodone, antidepressant, depression, anxiety, insomnia, sexual dysfunction, pain.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 5/5 (19)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie