27/2020

Fajčenie ako jeden z najzávažnejších celospoločenských zdravotníckych problémov súčasnej doby

článok prečítaný 3128 x

Autor: Kimáková Tatiana, Bernadič Michal, Bernadič Marián, Bielik Ivan, Rovný Ivan, Mácová Želmíra, Nevolná Zuzana

Autori prezentujú fajčenie ako jeden z najzávažnejších celospoločenských rizikových faktorov, ktorý ovplyvňuje incidenciu a prevalenciu zásadných ochorení našej doby s najvyššou morbiditou a mortalitou. Autori načrtávajú základné mechanizmy účinku fajčenia na ľudský organizmus, jeho pôsobenie ako rizikového faktora na rôznych úrovniach, ale aj vznik závislosti, vysvetľujú vznik tolerancie aj abstinenčného syndrómu. Potrebu preventívneho konania v boji proti fajčeniu dokumentujú aktuálnymi štatistickými výsledkami výskytu fajčenia na Slovensku. V SR podľa rôznych zdrojov v dlhodobom trende možno pozorovať postupný pokles počtu fajčiarov (mužov) a stúpanie počtu fajčiarok. Údaje o počte fajčiarov sa však pomerne výrazne líšia (40-44 % mužov a 17 % žien). Podľa WHO roku 1998 fajčilo v SR 44,1 % mužov a 14,7 % žien. Z výsledkov CINDI (u 15-64-ročných) fajčilo v roku 1998 26,8 % mužov a 16,6 % žien. Podľa MZ SR zo skríningu v roku 2003 pravidelne fajčilo vo vekovej skupine 15-64-ročných 24,4 % mužov a 17,7 % žien. Najvyšší výskyt fajčiarov je spravidla vo vekovej skupine mužov a žien vo veku pod 25 rokov, v skupine osôb s najnižším stupňom vzdelania a s najnižšou sociálno-ekonomickou úrovňou. Preventívne aktivity je preto potrebné sústrediť už na žiakov základných škôl.

Kľúčové slová: fajčenie, rizikový faktor, KVCH, rakovina, návyk, závislosť, prevencia

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 4/5 (7)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie