27/2020

K otázke vedomia: Bazálna vrstva vedomia

článok prečítaný 2378 x

Autor: Kafka J., Dobeš M.

 

Predložená práca je naším príspevkom do diskusie o neobyčajne zložitej, ale veľmi dôležitej otázke vedomia. Chceme si ujasniť, čo možno dnes povedať o vedomí. V troch relatívne samostatných častiach budeme hovoriť o dvoch vrstvách ľudského vedomia, ako o našej pôvodnej koncepcii. Za prvú označujeme bazálnu vrstvu, ktorá je predmetom tejto práce, nasledovať bude rozvinuté vedomie ako druhá vrstva ľudského vedomia a v tretej časti chceme opísať niektoré poznatky z psychopatológie a psychiatrie, ktoré uvedenú koncepciu skôr podporujú. Získané fakty dovoľujú viac interpretácií, vedú viacerých autorov k neistote až k rezignácii na štúdium vedomia.

V predloženej práci o bazálnej vrstve vedomia na doplnenie alebo aj zvýraznenie predchádzajúceho príspevku Kráľa a Hulína (2001) opisujeme najskôr vedomie ako vlastnosť kognitívneho systému, upozorňujeme na vedomie ako bdenie a spánok a venujeme sa AJ otázke idiognózie. Dotýkame sa fylogenézy vedomia, pripúšťame ”nejakú“ formu bazálneho vedomia aj u iných živých tvorov. Napokon uvádzame možnosti modelovania vedomia umelými prostriedkami (lit. 58).

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 0/5 (0)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie