27/2020

Fyziologické chápanie inteligencie

článok prečítaný 2023 x

Autor: Pogády J., Bernadič M., Nádvorník P.

 

Na inteligencii sa zúčastňujú všetky mechanizmy myslenia, ktoré vo vývoji centrálneho nervového systému vznikli a osvedčili sa. Pred konečným rozhodnutím do myšlienkových operácií vstupuje predovšetkým analýza a syntéza východiskových podmienok, výber ponúkaných smerov činnosti spolu s neustálym vyhodnocovaním každého podnetu a kroku, ktorého výsledok sa predvída a očakáva. Funkcia čiastkových operátorov myslenia sa môže v činnosti mozgu javiť dokonalá alebo viac či menej vyvinutá. Súbor všetkých sa však spolu s pamäťou zúčastňuje na kvalite myslenia a ním podmieneného správania sa a tvorí základ individuálnej inteligencie,vrcholového nástroja ľudského rozumu (lit. 6).

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 0/5 (0)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie