27/2020

Liečba depresie mirtazapínom

článok prečítaný 2180 x

Autor: Vavrušová L., Koníková M.

 

V klinickej štúdii, do ktorej bolo primárne zaradených 35 pacientov, autorky zisťovali účinnosť a znášanlivosťmirtazapínu, nového noradrenergického a špecificky serotonínergického antidepresíva (NaSSA). 8 pacientovbolo zo štúdie vyradených. Zostávajúcim 27 pacientom sa psychický stav pri liečbe mirtazapínom zlepšil.Hodnotenie psychického stavu sa robilo pomocou škál HAMD a SDS. Podľa CGI škály bolo po 6. Týždňochliečby 18 pacientov hodnotených ako bez príznakov depresie, sedem pacientov malo hraničné známky a dvajapacienti mali mierne známky depresívnej poruchy. Mirtazapín sa ukázal ako účinné a bezpečné antidepresí vum (obr. 3, tab. 3, lit. 8).

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 2/5 (3)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie