27/2020

Poruchy pamäti u pacientov so schizofréniou. Prvé skúsenosti s Wechslerovou škálou pamäti III. verzia

článok prečítaný 2134 x

Autor: Práznovská L., Alakša D., Heretik A.H.

 

Poruchy kognitívnych funkcií patria k základným symptómom schizofrénneho ochorenia. Autori informujú o výsledkoch výskumu porúch pamäti u 23 pacientov so schizofréniou, ktorí boli vyšetrení Wechslerovou škálou pamäti (WMS III.) pri súčasnom klinickom zhodnotení stavu v škále PANSS. Sledované boli aj ďalšie premenné ako vek, pohlavie a priebehové charakteristiky ochorenia. Pacienti dosahovali vo všetkých zložkách pamäti štatisticky významne horšie výsledky, potvrdil sa vzťah medzi prítomnosťou negatívnej symptomatológie a pamäťovým deficitom (tab. 2, lit. 19).

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 2/5 (4)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie