27/2020

Gestalt psychoterapia

článok prečítaný 5056 x

Autor: J. Rektor

 

Autor predstavuje Gestalt psychoterapiu ako jeden z významných smerov súčasnej dynamicko-kognitívnej psychoterapie, ktorý vychádza z holistického pohľadu na človeka a na jeho vzťah k prostrediu. Svojimi koreňmi vyrastá z psychoanalýzy prvej polovice 20. storočia a teoretické východiská nachádza v teórii poľa, fenomenológii a  ialogickom existencializme.

Holistická teória poľa vidí človeka v jednote s prostredím, v interakcii s ktorým realizuje svoje potreby. Cieľom tejto interakcie je udržovanie stability a rast – proces nazývaný ”organizmickou sebareguláciou“.

Svoje prostredie a seba v ňom si človek uvedomuje, prežíva a svojej skúsenosti dáva zmysluplné významy (vytvára si svoju fenomenológiu). Spôsob, akým to robí, potom podmieňuje to, ako bude úspešný v procese naplňovania svojich potrieb – či tento proces povedie k udržaniu stability a rastu, alebo či bude znamenať narušenie rastu a rozvoj psychických porúch.

Terapeutický vzťah, chápaný ako dialogické stretnutie terapeuta a klienta, umožňuje klientovi uvedomenie toho, ako opakuje vzorce správania, ktoré narušujú jeho organizmickú sebareguláciu. Cez uvedomovanie človek získava slobodu voľby, či chce v zažitých stereotypoch pokračovať, alebo nie. V závere článku autor popisuje súčasný stav Gestalt psychoterapie v Českej republike.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 2/5 (12)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie