27/2020

Domáce násilie

článok prečítaný 3530 x

Autor: Anežka Imrišková

Autorka poukazuje na aktuálne spoločensky acentovanú problematiku domáceho násilia, ktorého obeťou sú najčastejšie deti, ženy, ale i geronti. Na troch kazuistikách ilustruje prípady týraných mužov pri ťažkých matrimoniálnych konfliktoch a krízach, vznikajúcich na báze duševného ochorenia manželky. Referuje dva prípady trvalej bludovej poruchy a jednu BAP u pacientiek v strednom veku. Tieto boli ako obvykle neskoro rozpoznané, diagnostikované a plauzibilne doliečované.

U partnerov paranoidných žien dochádzalo hlavne k psychickému týraniu manželov s ich s následným opustením spoločného teritória. Poukázala aj na nepriame týranie detí v týchto rodinách. Deti majú v dospelom veku problémy so sociálnou adaptáciou, sú psychicky postihnuté neurotickými príznakmi a v jednom prípade sa nedá vylúčiť ani indukcia detí. U detí paranoidných žien sa vyskytuje celoživotná ambivalencia voči rodičom a v jednom prípade aj závažné existenčné dôsledky.

V danej situácii vznikajú bludné kruhy – týraný manžel nemá silu ani ochotu k spolupráci pri doliečovaní duševnej chorej partnerky, deti sa nevedia zorientovať v problematike, z viacerých dôvodov diagnózu duševnej choroby matky odmietajú, snažia sa o vlastný život s izoláciou od rodičov. Tým ale vzniká situácia absolútne nedostatočného doliečovania bludovej poruchy s následnou recidivitou ochorenia a rehospitalizáciami. Týranie mužov duševne chorými manželkami je špecifickým typom domáceho násilia.

Kľúčové slová: domáce násilie, týraný muž, partneri paranoidných žien, sekundárne týrané deti, psychiatrická morbidita, psychosociálny vývin

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 4/5 (6)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie