27/2020

Duchovné (spirituálne) sny v psychoterapii

článok prečítaný 1718 x

Autor: Dušan Fábik

Súhrn

Príspevok sa zameriava na sny s duchovným (spirituálnym) obsahom. Približuje históriu pochopenia týchto snov od čias staroveku kedy sa objavili prvé dôkazy o vzťahu duchovna a snívania až po súčasnosť. Na základe aktuálnej teórie snívania načrtáva pôvod duchovných snov, ktorý podľa dostupných dôkazov vyplýva z nášho emočného prežívania v bdelom stave. Príspevok taktiež prináša úvahy ako bdelé udalosti týkajúce sa kritických životných udalostí podnecujú duchovné prežívanie, a tým aj zvýšenú frekvenciu duchovných snov. Tie sú v publikácii chápané ako cieľavedomý prvok našej psychiky, ktorý signalizuje životný náhľad, precítenie svojej životnej cesty a svojho postavenia vo svete.

Kľúčové slová: sen a snívanie, duchovno, emócie v sne, zmysel života.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 5/5 (14)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie