27/2020

Spása a zradnosť bezpečia - význam, podoby, zdroje a funkcie bezpečia z hľadiska psychoterapeutických teórií. III. časť

článok prečítaný 1361 x

Autor: Martin Podolan

V psychoterapii prevláda konsenzus: bezpečie je základňou a sine qua non zdravého psychického vývoja človeka a účinnej psychoterapie. Samotný pojem bezpečia (jeho význam, podoby, funkcie, zdroje) však nebol dosiaľ systematicky analyzovaný. Predchádzajúca prvá časť tejto práce ukázala, že bezpečie je mnohoraký koncept, ktorý môže spôsobovať ilúzie a nedorozumenia pri jeho vytváraní, prežívaní, chápaní alebo vysvetľovaní. Zároveň však potvrdila, že bezpečie sa v psychoterapii oprávnene priorizuje: terapia nemôže bez bezpečia fungovať, pretože v pacientoch by inak dominovali rôzne neurobiologické alebo psychologické defenzívne systémy, ktoré by terapeutický progres inhibovali. Predchádzajúca druhá časť tejto práce ukázala, že afektívne, behaviorálne a motivačné systémy vyhľadávajú, udržiavajú a automatizujú rôzne druhy homeostatického bezpečia, bez ohľadu na to, či je to z dlhodobého hľadiska prospešné alebo nie. Cieľom tejto tretej a najrozsiahlejšej časti práce bolo preskúmať a porovnať koncepty bezpečia naprieč hlavnými psychoterapeutickými školami, teóriami a štúdiami a všetky podstatné zistenia integrovať. Dospela k dôležitému záveru, že účinné fungovanie psychoterapie nevyžaduje maximum ale dostatok bezpečia, pretože nielen nedostatočné, ale aj nadmerné zážitky spojené s rôznymi formami bezpečia môžu byť kontraproduktívne. Hoci bezpečie terapiu umožňuje a podporuje, určité aspekty bezpečia môžu terapeutický progres u niektorých pacientoch spomaľovať, alebo blokovať. Okrem toho sa ukázalo aj to, že nielen pacient, ale i terapeut môžu bezpečie idealizovať alebo si ho mylne asociovať s rôznymi vhodnými aj nevhodnými podobami, zdrojmi, a funkciami. Z týchto dôvodov táto analýza poskytuje viaceré diferencujúce prehľady týkajúce sa bezpečia. Identifikuje hlavné pojmy bezpečia, ktoré symbolizujú pozitívne i negatívne aspekty psychického života. Konceptualizuje rôzne aspekty bezpečia z viacerých psychoterapeutických hľadísk, vrátane identifikácie hlavných zdrojov a funkcií bezpečia. Taktiež sumarizuje hlavné negatívne aspekty bezpečia a poskytuje aj niektoré príklady nevhodných foriem bezpečia, ktoré môže psychoterapeut vyhľadávať a udržiavať v súvislosti s psychoterapiou. Záverom poskytuje všeobecné praktické odporúčania v súvislosti s terapeutickou prácou s bezpečím. Pre účely zvýšenia prehľadnosti sú všetky podstatné zistenia zosumarizované v tabuľkách na konci tejto analýzy.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 5/5 (6)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie