27/2020

Žena ako otrokyňa gynekologických psychosomatických ťažkostí

článok prečítaný 2420 x

Autor: M. Orolová

 

V každom období života ženy sa prelína jednota somatického a psychického i na poli gynekologickom a sexuálnom. V jednotlivých vývinových a reprodukčných obdobiach ženy môžu mať vplyv na vznik a rozvoj gynekologických ťažkostí rôzne intrapsychické aj interpsychické udalosti. S celým spektrom týchto ťažkostí sa dennodenne stretávajú i pracovníci ženských, psychiatrických, interných a iných oddelení. Často sa gynekologické a sexuálne psychosomatické
ťažkosti u pacientok nerozpoznajú, zamieňajú, zanedbajú, podceňujú, vytesňujú až ignorujú.

Pretože nechceme nechať ženu otrokyňou liečiteľných a riešiteľných gynekologických psychosomatických ťažkostí, poskytujeme ich súhrnný prehľad a možnosti, ktoré ich vyvolávajú, a formu liečby.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 4/5 (2)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie