27/2020

Kolokvium za účasti inštitútov SPS na tému: Etika v psychoterapii

článok prečítaný 1940 x

Autor: PhDr. Zuzana Müllerová, PhD.

Etické princípy usmerňujú naše správanie, vrátane správania profesionálneho. Opierajú sa o isté regule. Sú to pravidlá ontologické, čiže z gréckeho slova ”deon“ – ”povinnosť“. To sú povinnosti terapeuta pri práci, ktoré zdôrazňujú hlavne pohnútky, motívy. Pravidlá teleologické (z gréckeho teleos – účel) zachytávajú hodnoty terapeutickej práce a zdôrazňujú konzekvencie konania. Čiže máme pohnútky a konzekvencie. V našej diskusii by sme sa mali vyjadriť k tomu, ktoré povinnosti sú spoločné pre všetkých terapeutov a mali by sme hovoriť aj o hodnotách. Tie môžu byť všeobecné/univerzálne i špecifické, ak sa opierajú o filozofiu a teoretické východiská príslušného psychoterapeutického smeru. V Etickom kódexe SPS máme 5 základných etických princípov: 1. dôvernosť informácií, 2. rešpekt voči jednotlivcovi, 3. kompetencia, 4. zodpovednosť, 5. nestrannosť a spravodlivosť. K jednotlivým princípom sa uvádza ...

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 2/5 (2)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie