27/2020

Oznam

článok prečítaný 2125 x

Psychiatrická spoločnosť SLS, Sekcia detskej a dorastovej psychiatrie organizuje

v roku 2009 celoslovenskú vedeckú konferenciu

Problémy súčasnej pedopsychiatrie II.

Konferencia sa bude konať v Martine 4.6.2009 (štvrtok)

Miesto konania: Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine

Témy:

• Neurobiologické aspekty psychických porúch detí a adolescentov

• Psychofyziológia a vegetatívne poruchy v pedopsychiatrii

• Psychopatológia v pedopsychiatrii

• Psychofarmakoterapia v pedopsychiatrii

• Psychologické a sociálne aspekty psychických porúch detí a adolescentov

• Ošetrovateľská diagnostika a špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti v psychiatrii

Ďalší organizátori: Spolok lekárov v Martine, JLF UK v Martine, Martinská fakultná nemocnica v Martine

Odborný program a organizačné zabezpečenie:

prim. MUDr. Ján Šuba, Klinika detskej psychiatrie DFNsP a LF UK, Limbova 1, 833 40 Bratislava

doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD., Psychiatrická klinika JLF UK a MFN, Kollárova 2, 036 59 Martin

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 1/5 (1)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie