27/2020

Niekoľko skúseností s metapsychologických úvach k pregenitálnej sexuálnej organizácii pri terapii úzkostnej hystérie

článok prečítaný 1394 x

Autor: František Žák

Cieľom práce je poukázať na niekoľkých vybraných fragmentoch (diagnostických, procesovo terapeutických) z dlhodobej psychoanalytickej terapie pacientky na viaceré aspekty najmä jej pregenitálnej sexuálnej organizácie v terapeutickom procese (pochopiteľne ich nie je možné izolovať od jej genitálnej sexuálnej organizácie) a ich dôsledky pre vzťah k terapeutovi a k terapeutickému procesu a ako som ich vnímal, s komentárom k nim. Pokúsim sa čiastočne priblížiť, ako sa odkrývali niektoré jej nevedomé fantazijné produkty v jej materskom a erotickom prenose na mňa, vzťahujúce sa ku mne cez jej životný príbeh, oživený v terapii a jeho rané obdobia v živote pacientky. V obsahu tohto príspevku používam obmedzene niektoré terminologické vyjadrenia, implicitne vyplývajúce zo psychoanalytickej teórie a mojej psychodynamicky orientovanej terapeutickej praxe, ale verím, že pre čitateľa nebudú prekážkou pre porozumenie textu.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 4/5 (2)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie