27/2020

Psychológia ako následok sexuálneho zneužitia

článok prečítaný 1618 x

Autor: Ján Balla

Pri tejto téme sa chcem zamyslieť nad súvislosťou medzi psychopatológiou a pozitívnou históriou sexuálneho zneužitia. Netrúfam si na vyčerpávajúci prehľad problematiky, skôr ide o pokus a subjektívne vytýčenie vlastného spôsobu rozmýšľania, terapeutického postoja a taktiež neoddeliteľne aj ľudského reagovania na pacientov s históriou sexuálneho zneužitia.

Predostreté zamyslenie som skôr mienil ako model, otvorený odbornej diskusii a možno aj náčrt jednoduchých odporučení, ako zvládať náročné špecifické terapeutické situácie. Pri príprave prednášky som si chcel ujasniť aj svoje vlastné postoje k danej problematike. Viedla ma k tomu hlavne nedávna 3-mesačná pracovná skúsenosť na oddelení špecializovanom na liečbu hraničnej poruchy osobnosti v Cygnet Hospital Ealing v Londýne. Témy sexuálneho zneužitia sa mi často javili ...

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 0/5 (0)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie