27/2020

Molekulárna psychiatria: Gény, mozog, sex a rodina

článok prečítaný 1920 x

Autor: Peter Minárik, Milan Luliak

Ľudské správanie je ovplyvňované vzájomnou interakciou génov a prostredia. Diskusia o veľkosti vplyvu génov v porovnaní s vplyvom prostredia (nature vs. nurture) siaha do minulosti. Odpoveď na uvedenú otázku komplikuje skutočnosť, že nepoznáme presný mechanizmus vzájomnej interakcie génov a prostredia (Steinberg, 2006). Búrlivý rozvoj poznatkov a metód molekulárnej psychiatrie v poslednom období postupne otvára aj túto komnatu. Poznanie a možné vysvetlenie ľudskej sexuality, resp. sexuálneho správania tiež veľmi úzko súvisí s poznaním vplyvu génov a okolia. Štúdie na zvieratách a geneticko-epidemiologické štúdie na ľudskej populácii poukázali na podiel genetiky na sexuálnom správaní. Málo je však známe o molekulárnogenetickom/psychiatrickom dizajne ľudskej sexuality.

Geneticko-epidemiologická štúdia na súrodeneckých pároch napríklad ukázala...

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 3/5 (4)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie