27/2020

Význam posudzovania štruktúry bludových syndrómov

článok prečítaný 1727 x

Autor: Ľubica Forgáčová

V súčasnosti je obsah bludu hlavným kritériom pri posudzovaní bludov aj bludových porúch. Svojráznosť bludového syndrómu však neurčuje obsah bludu ale jeho bludná štruktúra. Obsah bludu môže byť podkladom pre rozlišovanie podtypov nie však kritériom pre stanovenie primárnej diagnózy. Klinické výskumy sa orientujú na skúmanie bludu a jeho bludnej štruktúry na základe určenia jeho jednotlivých dimenzií. Ukázalo sa, že vhodne zostavené dimenzionálne škály môžu spoľahlivo rozlíšiť úroveň bludnej štruktúry pri rôznych duševných poruchách. Skupina viedenských autorov vypracovala postup, podľa ktorého možno prierezovo stanoviť charakter bludnej štruktúry. Tento postup sa realizuje na štyroch úrovniach (štruktúrne a výstavbové prvky bludu (1), vzťah bludu k realite (2), obsah bludu (3) a vzťah bludu k etiológii (4). Triedenie bludových syndrómov podľa viedenských autorov závisí od prítomnosti tzv. osového syndrómu (afektívneho, schizofrenického alebo organického).

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 0/5 (0)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie