25/2018

PSYCHIATRIA ~ PSYCHOTERAPIA ~ PSYCHOSOMATIKA – časopis psychiatrov, psychoterapeutov a psychosomaticky orientovaných lekárov na Slovensku uverejňuje recenzované odborné práce domácich i zahraničných autorov (slovensky, česky alebo anglicky) z oblasti klinickej psychiatrie, psychofarmakológie, psychoterapie, psychosomatiky, sociálnej psychiatrie, psychopatológie a neurobiológie duševných stavov. Časopis PSYCHIATRIA ~ PSYCHOTERAPIA ~ PSYCHOSOMATIKA plní úlohy odborno-klinického a vedeckopedagogického charakteru. Je súčasťou špecializačného a kontinuálneho vzdelávania lekárov a ďalších odborníkov v odbore klinickej psychiatrie, psychopatológie, psychoterapie a psychosomatiky. Časopis PSYCHIATRIA ~ PSYCHOTERAPIA ~ PSYCHOSOMATIKA nadväzuje a pokračuje v tradícii časopisu PSYCHIATRIA založeného roku 1994 k 70. výročiu založenia Psychiatrickej liečebne v Pezinku. Od roku 1998 časopis vychádza v spolupráci s Psychiatrickou spoločnosťou Slovenskej lekárskej spoločnosti a od roku 2007 je aj časopisom Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti a Psychosomatickej spoločnosti SLS. Od roku 2011 časopis vychádza v elektronickej podobe  (www.psychiatria-casopis.sk/psychiatria/kontakt.html)

Šéfredaktor
MUDr. Pavel Černák, PhD.

Odborný redaktor
Prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc.

Redakčná rada
Prim. MUDr. Ivan André, CSc. (Bratislava)
Prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc. (Bratislava)
MUDr. Pavel Černák, PhD. (Pezinok)
Doc. MUDr. Ivan Dóci, PhD. (Košice)
Doc. MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD. (Bratislava)
Prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD. (Trenčín)
Prof. PhDr. Anton Heretik, PhD. (Bratislava)
Prim. MUDr. Dalibor Janoška (Pezinok)
RNDr. Peter Minárik, PhD. (Pezinok)
Doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD. (Martin)
MUDr. Michal Patarák (Banská Bystrica)
Doc. MUDr. Alojz Rakús (Bratislava)

Redakcia časopisu PSYCHIATRIA - PSYCHOTERAPIA - PSYCHOSOMATIKA:

Psychiatrická nemocnica Ph. Pinela, Malacká cesta 63, 902 18 Pezinok.

 

Registračné číslo časopisu

ISSN 1338-7030 

Za odbornú úroveň prác, pravdivosť textu a jazykovú kultúru zodpovedajú autori. Vydavateľ si vyhradzuje právo na skrátenie a formálnu úpravu príspevkov. Vydavateľ nezodpovedá za správnosť laboratórnych, diagnostických a liečebných postupov odporúčaných autormi a inzerentmi.

 

Časopis PSYCHIATRIA - PSYCHOTERAPIA - PSYCHOSOMATIKA vychádza 4-krát ročne. Časopis je dostupný v elektronickej podobe na stránke http://www.psychiatria-casopis.sk/psychiatria

 

 

Najčítanejšie články

Najviac hodnotené

Centrálny konflikt, jeho realita a projekcie

Prečítané: 266x Hodnotenie: 5.0

1

Hraničná porucha osobnosti a mentalizácia

Prečítané: 23091x Hodnotenie: 5.0

2

Individuácia – cesta k sebe

Prečítané: 1671x Hodnotenie: 5.0

1

Integratívne neurovedecké aspekty vzťahovej väzby

Prečítané: 1705x Hodnotenie: 5.0

1

Intenzívna krátkodobá dynamická psychoterapia (IKDP)

Prečítané: 273x Hodnotenie: 5.0

2

Vyhľadávanie