27/2020

Úloha amygdaly pri psychických ochoreniach

článok prečítaný 9468 x

Autor: Tomášová Lenka, Hvizdošová Natália, Boleková Adriana, Lovásová Květuše, Kluchová Darina

Amygdala je párová mozgová štruktúra umiestnená v strednej časti spánkového laloku. Je súčasťou limbického systému. Amygdala je považovaná za centrum emócií, má dôležitú úlohu vo formovaní a ukladaní pamäťových stôp spojených s emocionálnymi udalosťami. Významne ovplyvňuje aj sociálne a sexuálne správanie. Zmeny jej činnosti, resp. štruktúry sú spájané s mnohými psychickými ochoreniami. Táto práca poskytuje stručný prehľad poznatkov o funkčných vlastnostiach amygdaly a o ich prepojení s niektorými psychickými poruchami, čo môže mať veľký význam pre psychiatriu a jej príbuzné odbory.

Kľúčové slová: amygdala, emócie, psychické ochorenia

 

Amygdala is paired brain structure located in the central part of the temporal lobe. It is a part of the limbic system. The amygdala is the center of emotional and plays an important role in the formation and storage of emotional memory. It also significantly influences the social and sexual behaviour. The changes of its activity or structure are associated with many psychiatric disorders. This work provides brief review of amygdala functions and their relationship with some of psychiatric diseases, which can be a very important for psychiatry and its related fields.

Key words: amygdala, emotion, psychiatric disorders

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 4/5 (19)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie