27/2020

Sociálna podpora a gén pre serotonínový transportér

článok prečítaný 1630 x

Autor: Peter Minárik

Nedávne štúdie poskytujú významné príklady prístupov založených na mnohofaktorových analýzach k štúdiu vývojových procesov u týraných detí. Caspi et al. v dlhodobom pozorovaní detí od detstva až po dospelosť objavil, že funkčný polymorfizmus génu, ktorý kóduje enzým metabolizujúci neurotransmitery monoaminoxidázu A (MAOA), ovplyvňuje vplyv týrania. Genotyp zodpovedný za vysokú expresiu génu MAOA môže poskytovať ochrannú funkciu proti vzniku antisociálneho správania u týraných detí. Kaufman et al. rozšírila predchádzajúcu štúdiu Caspi et al. s dospelými, v ktorej bolo ukázané, že funkčný polymorfizmus v oblasti promótoru génu pre serotonínový transportér modifikuje vplyv stresujúcich životných udalostí na depresiu.

Jednotlivci s jednou alebo dvoma kópiami krátkej alely (s) promótoru majú viac depresívnych symptómov, depresívnych porúch a suicidality ako jednotlivci s dlhou alelou (l), keď sú konfrontovaní so závažným stresom. Kľúčové zistenia štúdie Kaufman et al. ukazujú, že týranie v detstve predikuje depresívnu poruchu v dospelosti u nositeľov s alely, hlavne u genotypu s/s, ale nie u homozygotov l/l, a že sociálna podpora v súvislosti s uvedeným genetickým faktorom, dodatočne modifikuje riziko vzniku depresie.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 0/5 (0)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie