27/2020

Univerzálny súlad medzi srdcom, mysľou a telom: stav harmónie a celistvosti

článok prečítaný 2530 x

Autor: Peter G. Fedor-Freybergh, Radovan Hrubý

Práca je zameraná na interpretáciu problematiky tzv. koherencie a komplexnej koherencie, ktorá označuje stav celkového súladu a harmónie. Väčšina ľudí intuitívne rozpoznáva pocit prežívania harmonického stavu, ktorý možno charakterizovať ako prežívanie jednoty srdca, mysle a tela, ktoré v tomto stave percipujeme ako zjednotenie v pocite celistvosti. V odbornej literatúre sa objavujú práce, ktoré sa venujú tejto zložitej problematike, pričom sa ukazuje, že srdce človeka môže disponovať aj výnimočnou funkčnou kapacitou „nervového“ centra, ktoré nielen zabezpečuje svoje klasické fyziologické funkcie, ale dokáže aj spracovávať napríklad emočne sýtené environmentálne podnety a priamo spolupracovať s mozgom. Môže tak prispievať zásadným spôsobom ku komplexnému vnímaniu organizmu a vysoko koordinovaným reguláciám, ku ktorým môžeme priradiť aj stav psychofyziologickej koherencie. V najkomplexnejšom chápaní je teda koherencia stavom vnútorného a vonkajšieho prepojenia a celkovej harmónie. Je priamo spojený so zvýšenou intuíciou, so zlepšením zdravotného stavu a kognitívnych funkcií. Koherencia sa vytvorí, keď sa generujú pozitívne, milujúce emocionálne stavy, čo má bezprostredné priaznivé efekty nielen v oblasti zdravia, ale aj pri vytváraní väzieb a interakcií medzi ľuďmi.

Kľúčové slová: koherencia, harmónia, srdce, mozog, pozitívne emócie

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 4/5 (3)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie