27/2020

Zdravotná situácia a psychika v štátoch Vyšegrádskej štvorky

článok prečítaný 1891 x

Autor: Emil Ginter, Igo Kajaba, Viera Panaková

Ekonomické i zdravotné zaostávanie štátov Vyšegrádskej štvorky (V4 - Slovensko, Česko, Poľsko a Maďarsko) bolo zapríčinené historickým vývojom. Tieto krajiny po 2. svetovej vojne pod vplyvom ZSSR ovládol komunizmus. Až po páde totality došlo k okamžitému a prenikavému zlepšeniu. Rýchlosť nárastu strednej
dĺžky života a pokles kardiovaskulárnej mortality naznačuje, že v prvých rokoch malo významnú úlohu zlepšenie psychického stavu obyvateľov V4. Medzi zdravím populácie, kvalitou jej života a jej pozitívnym rozvojom existujú tesné vzťahy: čím je človek zdravší a vzdelanejší, tým väčšie má predpoklady na dosiahnutie vyššej kvality života a súčasne rast kvality života spôsobený rastom ekonomiky a vzdelanosti je spojený so zlepšovaním zdravotného stavu jedinca a spoločnosti. Optimistický pohľad naznačuje, že štáty V4 by sa v priebehu asi desiatich rokov mohli začleniť medzi vyspelé demokratické štáty Európy nielen v ekonomike, ale aj v normalizácii zdravotného stavu obyvateľstva. Prekážkou môžu byť obezita, diabetes, fajčenie, drogy, ale najmä chýbanie snahy o zlepšenie súčasnej závažnej socio-ekonomickej situácie vo väčšine krajín V4.

Kľúčové slová: zdravie, V4, Slovensko, prevencia, duševné zdravie, socio-ekonomická situácia

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 5/5 (1)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie