27/2020

Novinky v klasifikácii DSM-5

článok prečítaný 4207 x

Autor: Ľubica Forgáčová

Klasifikácie duševných porúch Americkej psychiatrickej spoločnosti DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) reflektujú dlhú históriu americkej psychiatrie. Cieľom predkladaného príspevku je poukázať na viaceré zmeny a novinky, ktoré priniesla klasifikácia duševných porúch DSM-5: nové typy špecifikátorov, nové diagnózy, korekcie niektorých termínov, spresnenie diagnostických kritérií, dimenzionálny prístup k psychiatrickým diagnózam a zjednodušenie viacosovej diagnostiky.

 

Kľúčové slová: klasifikácia DSM-5, zmeny v klasifikácii DSM-5.

 

Summary

Classifications of mental disorders American Psychiatric Association DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) reflect the long history of American Psychiatry. The aim of the present paper is to highlight the many changes and innovations that brought classification of mental disorders DSM-5: new types of specifiers, new diagnoses, correction of certain terms, refining the diagnostic criteria, the dimensional approach to psychiatric diagnosis and the simplification of the multiaxial diagnostic system.

 

Key words: classification DSM-5, changes in the classification DSM-5.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 3/5 (5)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie