27/2020

Chápanie falusu vo freudovskej a lacanovskej psychoanalýze

článok prečítaný 3391 x

Autor: Michal Patarák

Súhrn
Falus nie je len iným pomenovaním pre penis. Falus je aj psychickou reprezentáciou, nie len súčasťou mužskej anatómie. V mnohých kultúrach je považovaný za symbol maskulinity, potencie a plodnosti. Vo freudovskej psychoanalýze je známy koncept falického štádia organizácie libida a primátu falusu. Jacques Lacan chápe falus ako vyjadrenie túžby a rozlišuje reálny, imaginárny a symbolický falus. V Lacanovej psychoanalýze prestáva byť falus niečím maskulínnym. Naopak, mužská a ženská pozícia je určená vzťahom subjektu k falusu, takže jemu korešpondujúci ženský symbol ani nie je potrebný.
Kľúčové slová: falus, falické štádium, Jacques Lacan, primát falusu, Sigmund Freud
Summary
 
The phallus is not just another name for a penis. The phallus is a psychic representation, not a part of the male anatomy. Many cultures consider it a symbol of masculinity, potency and fertility. In Freudian psychoanalysis the concept of the phallic stage of libido development and the primacy of phallus are well-known. Jacques Lacan understands the phallus as a signifier of desire and distinguishes between the real, imaginary and symbolic phallus. Lacan's psychoanalysis ceases to have the phallus mean anything masculine. On the contrary, the masculine or feminine position is determined by the subject's relationship to the phallus, so a corresponding female symbol is not even necessary.
Key words: phallus, phallic stage, Jacques Lacan, primacy of the phallus, Sigmund Freud

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 5/5 (52)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie