27/2020

Klinika neuróz

článok prečítaný 2036 x

Autor: Werner Schwidder (preklad J. Hašto)

K POJMU NEURÓZY

Pri dnešnom stave našich vedomostí a pri množstve značne odlišných pojatí, je neľahké synopticky pojednať o klinike neuróz.

Keď bola táto téma pred 10. rokmi spracovaná v dvoch učebniciach /175, 563/, chýbali autorom dôležité klinické podklady. Tak STENGEL /563/ z angloamerického hľadiska písal, že je pozoruhodné, ako medzerovité sú naše znalosti napr. o priebehoch neuróz. Klinické výskumy posledného desaťročia síce naše znalosti prehĺbili a rozšírili, avšak ešte aj dnes postrádame dôležité základné klinické znalosti. Ďalšia obtiaž spočíva v rôznorodosti klinických dát a ich interpretácii v odbornej literatúre. Toto má hlavne dve príčiny: na jednej strane je vyšetrovaná pacientúra veľmi nehomogénna a na druhej strane sú často veľmi divergentné osob­né, psychologické, antropologické, teoretické a metodické predpoklady vyšetrujúcich...

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 4/5 (5)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie