27/2020

Jestvujú biologické základy narcizmu?

článok prečítaný 1274 x

Autor: Peter Minárik

Súhrn

Narcizmus je považovaný za patologický prejav osobnosti už vyše 100 rokov. Patologický narcizmus ako narcistická porucha osobnosti bol oficiálne uznaný v treťom vydaní Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (DSMIII) v roku 1980. Npariek nárastu záujmu o narcizmus v posledných desaťročiach, neurobiologické základy narcizmu zostávajú v podstate málo známe. Heritabilita narcistickej poruchy osobnosti bola stanovená na 79 %. Osoby s narcizmom majú štrukturálne zmeny v rôznych častiach mozgu. Tieto časti sú významné v regulácií emócií, sebahodnotení, empatii a teórie mysle. Použitie funkčnej magnetickej rezonancie (fMRI) otvára nové možnosti pochopenia narcizmu na úrovni štruktúr mozgu. V budúcnosti tieto nové poznatky dovolia predikciu a zlepšenie lekárskeho vyšetrenia narcizmu na úrovni jedinca.

Kľúčové slová: narcizmus, narcistická porucha osobnosti, genderové rozdiely, funkčná magnetická rezonancia (fMRI).

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 5/5 (2)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie