27/2020

Traumatická pamäť

článok prečítaný 2407 x

Autor: S.Menkynová, M.Halmo, A.Heretik, O.Trtala, P.Nosáľová

 

Traumatické udalosti hlboko zasahujú do života obete. Z hľadiska posudzovania výpovede obete trestnéhočinu je významné poznanie procesu vnímania a ukladania pamäťových stôp počas stresujúcej udalosti. Procesy, ku ktorým počas stresujúcej udalosti dochádza majú vplyv aj na rozvoj psychických porúch. Ich poznanie má svoje aplikácie aj pri terapeutickom prístupe. Na ilustráciu niektorých z uvedených teoretickýchpoznámok ponúkame kazuistiku (tab. 2, lit. 11).

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 5/5 (3)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie